De meeste ideeën blijven liggen...

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers en professionals wel degelijk kansen in hun markt zien, maar dat er weinig aandacht en executiekracht is om nieuwe ideeën met succes in de markt te zetten.

In jouw regio

Idee³ wordt per regio gelanceerd en mogelijk gemaakt door partners uit overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Deze partners creëren samen een community en doen suggesties voor ondernemers, experts en studenten die de ingebrachte ideeën reviewen.

Lokaal ecosysteem

Door gebruik te maken van idee3 krijgen overheden en onderwijsinstellingen zicht op de vraagstukken in hun regio, zodat zij daar eigen beleid en initiatieven op kunnen afstemmen.

Beschermde omgeving

Binnen ons platform hebben alleen de geselecteerde experts, ondernemers en studenten toegang tot de ingestuurde ideeën. Zo is jouw idee veilig en blijft het van jou.

De partners
in deze regio

Voor bedrijf, overheid en instelling

Heb jij als ondernemer of professional een idee, innovatie of verbeterinitiatief voor jouw instelling of bedrijf, laat ons je dat dan adviseren.

NEEM CONTACT ME ONS OP